Home > Co-ouderschap
echtscheiding Doetinchem

Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap?

Indien er kinderen in het spel zijn moeten er bij een scheiding afspraken gemaakt worden over een ouderschapsregeling. Deze afspraken komen te staan in een ouderschapsplan. Co-ouderschap is een ouderschapsregeling waarbij de ouders de kosten, de zorg en de opvoedingstaken van de kinderen gelijk verdelen. De kinderen blijven dan afwisselend bij de ene en de andere ouder, waarbij de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. Het kind maakt deel uit van twee huishoudens en beide ouders zijn betrokken bij de dagelijkse activiteiten van het kind.

Verdeling van de kosten

Vooral als er sprake is van co-ouderschap is het van belang om van te voren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Hierbij is het handig om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten. Onder eigen kosten kunt u denken aan die kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals de huur en boodschappen. Bij te verdelen kosten kunt u denken aan verzekeringen, contributies en schoolkosten. Daarnaast is het belangrijk om te bekijken of één van beide ouders recht heeft op kinderalimentatie. Dit is vaak het geval wanneer de ene ouder een hoger inkomen geniet dan de ander.

Uw advocaat in Doetinchem

Heeft u vragen over co-ouderschap, de gevolgen of de kosten? Neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Doetinchem.

Menu