Home > Kinderalimentatie
scheiding Doetinchem

Kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie wordt gegeven aan de ouder die de hoofdzorg van de kinderen op zich neemt. De andere ouder ondersteunt deze ouder door middel van een financiële bijdrage. De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen er niet op achteruit moeten gaan als de ouders gaan scheiden. Deze verplichting stopt pas wanneer het kind 21 jaar is, of financieel zelfstandig. Na de 18e tot de 21e verjaardag van het kind is er sprake van een ‘voortgezette onderhoudsplicht’. De ouders moeten nog steeds voorzien in het levensonderhoud van het kind en bijdragen aan de kosten voor de studie, maar de alimentatie moet direct aan het kind, dus niet via de hoofdverzorger, worden voldaan.

Afspraken over kinderalimentatie

De afspraken omtrent de financiële bijdrage en andere afspraken omtrent de kinderen moeten vastgelegd worden in het ouderschapsplan. Deze afspraken zijn in het belang van uw kinderen en hier moet dus goed over nagedacht worden. Het is daarom aan te raden om juridische begeleiding in te roepen voor het vaststellen van de alimentatie. Voor een scheiding en het vastleggen van de gemaakte afspraken staat uw advocaat in Doetinchem graag voor u klaar. Neem contact met ons op voor vragen, advies of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Menu