Home > Ouderlijk gezag
echtscheiding Doetinchem

Ouderlijk gezag

Wat is ouderlijk gezag?

Alle minderjarige kinderen staan onder (ouderlijk) gezag. Dit houdt in dat de persoon met het gezag wettelijk vertegenwoordiger is van het kind en beslissingen mag nemen over het vermogen en zorg mag dragen voor toezicht, zorg en opvoeding. Daarnaast is iemand die het ouderlijk gezag uitoefent onderhoudsplichtig. Wanneer iemand anders dan de ouders het gezag heeft, spreekt men van voogdij.

Ouderlijk gezag na een scheiding

Als ouders tijdens het huwelijk (of partnerschap) beide het gezag over hun kind hebben uitgeoefend, behouden zij het gezag ook na de echtscheiding. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kind.
Als u geen gezamenlijk gezag meer wilt, kunt u de rechter verzoeken om het gezag aan één van beide ouders toe te wijzen. Wanneer beide ouders eenhoofdig gezag aanvragen, zal de rechter bepalen aan wie het gezag, in het belang van het kind, het beste gegeven kan worden. Bij meerdere kinderen bepaalt de rechter dit voor ieder kind apart. Bij kinderen vanaf 12 jaar moet ook naar de mening van het kind gevraagd worden. Bij jongere kinderen is dit niet verplicht.

Uw advocaat in Doetinchem

Wilt u meer weten over ouderlijk gezag? Of over uw mogelijkheden en wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan ons kantoor in Doetinchem voor juridisch advies of het maken van een afspraak.

Menu