Home > Ouderschapsplan
echtscheiding Doetinchem

Ouderschapsplan opstellen

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan komen afspraken te staan over de omgang en regelingen omtrent de kinderen. Een ouderschapsplan is verplicht wanneer er sprake is van kinderen jonger dan 18 jaar bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging van een geregistreerd partnerschap en ouders met gezamenlijk gezag die uit elkaar gaan. Het ouderschapsplan zorgt ervoor dat de ouders goed nadenken over de gevolgen van hun scheiding voor hun kinderen en dat beide ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk (blijven) voelen voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.
Het plan moet de volgende informatie bevatten:

  •  Wie het ouderlijk gezag heeft
  •  Wat het hoofdverblijf van de kinderen is
  •  Afspraken omtrent alimentatie
  •  De omgangsregeling
  •  De manier waarop u elkaar informeert over de ontwikkeling van het kind
  •  De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
  •  De afspraken omtrent school- en studiekeuze
  •  En de afspraken omtrent de kosten van de verzorging en opvoeding

Uw echtscheidingsspecialist in Doetinchem

Het opstellen van een helder ouderschapsplan kan lastig zijn. Aangezien het verplicht is om een dergelijk plan te hebben wanneer u wilt scheiden, doet u er verstandig aan om een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Ook bij het aanbrengen van wijzigingen van een gekeurd ouderschapsplan kan een echtscheidingsadvocaat u begeleiden. Uw advocaat in Doetinchem staat u graag hierin bij.

Menu