Home > Partneralimentatie
scheiding Doetinchem

Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Wanneer u besluit te scheiden kan het zijn dat de persoon die het meest verdient partneralimentatie moet betalen aan de minst verdienende partner. Het is namelijk wettelijk verplicht om elkaar als ex-echtgenoten te onderhouden, ook na een echtscheiding. Dit wordt de onderhoudsplicht genoemd. De onderhoudsplicht is alleen van toepassing na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De hoogte van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van behoefte en draagkracht. Er wordt gekeken welke bijdrage de alimentatieontvanger in de ideale situatie zou moeten ontvangen om in levensonderhoud te voorzien, waarbij ook rekening gehouden wordt met de levensstijl tijdens het huwelijk. Vervolgens wordt er gekeken in hoeverre de alimentatiebetaler hieraan kan voldoen.

De duur van partneralimentatie

Over het algemeen wordt er gedurende twaalf jaar partneralimentatie betaald, vanaf het moment dat de scheiding is vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand. Hier zijn echter een aantal uitzonderingen op:

  • Een kinderloos huwelijk dat vijf jaar of korter heeft geduurd. In dit geval hoeft er alleen alimentatie betaald te worden over een periode gelijk aan hoe lang het huwelijk duurde.
  • Beide partners spreken een kortere duur af of de rechter stelt een kortere duur of verlenging vast.
  • De alimentatie is vastgesteld voor 1 juli 1994. Voor deze datum was de duur van partneralimentatie voor onbepaalde tijd.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor in Doetinchem.

Menu